Dat vertelden de ministers Dekker (rechtsbescherming) en Van Engelshoven (Emancipatie) vandaag in een gesprek met het Transgendercollectief.

Het kabinet stelt nu dat de oude Transgenderwet eigenlijk al in 2009 onrechtmatig was, deels vanwege een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Maar het duurde daarna nog vijf jaar voordat er een nieuwe wet kwam. Daarin zijn deze vernederende eisen geschrapt.

Nu erkent de regering volmondig dat de oude wet veel leed heeft veroorzaakt en biedt daarvoor haar excuses aan. Bovendien komt er een financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van van oude wet. Alle mensen die zich tijdens de looptijd van de oude wet (juli 1985 tot juli 2014) hebben moeten laten opereren en steriliseren, kunnen die tegemoetkoming aanvragen. Nadere details voor deze financiële regeling zullen nog worden uitgewerkt.

Veel mensen zijn blij met de erkenning dat de oude wet vernederend was en met de excuses. Niet iedereen is even enthousiast over de financiële regeling. In enkele commentaren wijzen slachtoffers van de oude wet erop dat ze wettelijk gedwongen waren om de zeggenschap over hun lichaam op te geven en afstand moesten doen van het perspectief om nog (verder) kinderen te krijgen. Tegenover deze dwang en vernedering gezien lijkt het voorgestelde bedrag, maximaal € 5000 per persoon, niet in verhouding.