Nog steeds ondervindt bijna de helft van de transgenders (zo'n 43%) discriminatie op de werkvloer. Geen wonder dat er veel meer van hen met een uitkering thuis zitten. Die uitsluiting is niet acceptabel, vindt GroenLinks.

Leids voorstel

Een van de zaken die in het voorstel van Marleen Schreuder wordt geregeld, is het transitieverlof: gemeenteambtenaren krijgen daar recht op. Zij wil ook dat er bij arbeidsbemiddeling veel meer maatwerk wordt geleverd: daarbij kunnen mensen met genderexpertise worden ingeschakeld. Om zichtbaar te maken dat de gemeente actief transgenders ondersteunt, zal ook de transgendervlag voortaan op geëigende dagen vanaf bijvoorbeeld het gemeentehuis wapperen.

Daar mag de vlag voor uit!