Letland heeft sinds kort een openlijk homoseksuele president, Edgars Rinkēvičs - overigens de eerste openlijke LHBTQI president binnen de EU. En het sociale klimaat is nog altijd niet érg LHBTI-vriendelijk, maar begint wel toleranter te worden.
De mogelijkheid van geregistreerd partnerschap zal in de zomer van 2024 van kracht worden. De Letse premier kenschetste het als een "belangrijke stap in de vorming van een modern en menselijk Letland" en stelde dat het een "duidelijk signaal [was] dat álle gezinsvormen ertoe doen." En ook vanuit de Letse LHBTI-beweging wordt de stap gewaardeerd, al valt er daarna nog veel te regelen. Zo zal het geregistreerd partnerschap geen mogelijkheid voor adoptie omvatten, en ook het wederzijds erkennen als partner voor nalatenschappen valt buiten de regeling.

Er blijft werk aan de winkel!