Een aantal landen heeft getracht met amendementen de zaak te ondermijnen. "Wij kunnen de verlenging steunen, maar alleen als de woorden 'seksuele gerichtheid en genderidentiteit' worden geschrapt", was werkelijk een van de voorstellen. Maar dit soort pogingen zijn gelukkig gestrand.

Toch was er geen overgrote meerderheid. De Expert on protection from violence and discrimination related to sexual orientation and gender identity (IE-SOGI) is in 2016 ingesteld en heeft in 2019 een mandaatverlening gekregen. Elke keer is het toch weer hard werken om de vertegenwoordigers in de Mensenrechtenraad te overtuigen van het belang van het mandaat. Teleurstellend is de onthouding van stemming door India en vooral van Polen. Dat Qatar tegen zou stemmen, lag gezien eerdere berichten in het het gastland voor het mannenvoetbal-WK wel enigszins voor de hand.

Oproep aan landen

Naast de mandaatverlenging voor de IE-SOGI roept de Mensenrechtenraad Staten op om wetten en beleidsonderdelen te verbeteren als die bepaalde mensen uitsluiten of discrimineren op basis van hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit, en om effectieve maatregelen te treffen om discriminatie en geweld te voorkómen.