Deze blijdschap betrof het Hooggerechtshof van Mauritius - het Afrikaanse eilandenrijk in de Indische Oceaan met ongeveer 1,4 miljoen inwoners. Dat Hof oordeelde dat de artikelen van het Wetboek van Strafrecht waarin vrijwillige gelijkgeslachtelijke seks tussen volwassenen strafbaar werd gesteld, onrechtmatig waren.

Afrikaanse waarden?

Terwijl in enkele Afrikaanse landen de strafbaarstelling van gelijkgeslachtelijke seks wordt aangescherpt met het argument dat het on-Afrikaans zou zijn, motiveerde het Mauritiaans Hooggerechtshof juist dat de anti-sodomie-artikelen geen uitdrukking waren van Mauritiaanse waarden, maar waren opgelegd door koloniale overheersing. De Britten - toen koloniale macht over Mauritius - voerden de strafbaarstelling in 1898 in.

Maar Mauritius volgt hiermee juist ook een aantal andere Afrikaanse landen in de afschaffing van koloniale anti-sodomiewetten, zoals Angola, Botswana, Cabo Verde, Gabon, Guinee-Bissau, Lesotho, Mozambique, Seychellen en Zuid-Afrika.