Bij een eerste stemming in juli 2019 haalde het voorstel het niet. Bij een tweede stemming op 1 juli 2020 stemde een meerderheid van het parlement in Podgorica wél vóór. Montenegro krijgt een geregistreerd partnerschap voor gelijkgeslachtelijke paren.

Daarmee beweegt het land, dat eerder een grondwettelijke blokkade tegen gelijkgeslcahtelijke huwelijken vastlegde, weer toe naar de gemeenschappelijke waarden zoals die gelden binnen de EU. 

Montenegro - met zo'n 650.000 inwoners een van de kleinere staten die uit het vroegere Joegoslavië voortkwam - is in onderhandeling met de EU over toetreding.

Eerder al voerde Montenegro een anti-discriminatiewet in die niet alleen op de werkplek en de arbeidsmarkt, maar ook in andere maatschappelijke situaties discriminatie verbiedt, ook op grond van seksuele gerichtheid.

De Montenegrijnse LHBTI-beweging viert feest. En terecht. Gefeliciteerd!