Nederland loopt daarin niet voorop. In Duitsland staat de geslachtsvermelding al langer niet meer op de identiteitskaart.

Van Engelshoven meldt dat het met paspoorten wat ingewikkelder ligt, omdat daarvoor internationale afspraken bestaan die niet eenzijdig kunnen worden gewijzigd. Wel, geeft zij aan, is het in uitzonderlijke situaties tegenwoordig mogelijk een X in het Nederlands paspoort te laten noteren. Dat wil ze echter alleen toestaan als dat ook in de geboorteakte staat.

Inmiddels is de vraag naar het geslacht van kandidaten al verdwenen uit het zogeheten Rijkssollicitatieformulier. Er wordt nog gekeken naar gekeken naar de mogelijkheid of burgers hun geslachtsaanduiding uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen laten schrappen.

Van Engelshoven verwijst verder naar de inmiddels door Atria en TNN ontwikkelde online toolkit.

RozeLinks is blij dat er voortgang zit in de afschaffing van onnodige sekseregistratie, een actiepunt waarvoor we ons al ons hele bestaan hebben ingezet.