Als RozeLinks zien we dat de kandidatencommissie zich wel degelijk heeft ingespannen om werk te maken van diversiteit op alle vlakken, maar er zijn volgens ons nog stappen te maken. Een ideale lijst hoort bij een partij die strijdt voor haar idealen en die van alle Nederlanders met ontelbare identiteiten.

Deze lijst is een vooruitgang op die van vier jaar geleden, maar beter is niet goed genoeg. Er staan wat ons betreft genoeg sterke kandidaten lager op de lijst die de inclusieve revolutie bij GroenLinks kunnen waarmaken. Zij horen thuis op een meer verkiesbare plek. Daarom hebben we samen met een aantal andere werkgroepen het initiatief genomen om een open brief te sturen naar de kandidatencommissie en het partijbestuur. Wil je de brief lezen en misschien ook mee ondertekenen, klik dan op deze link.

Het ledenreferendum is dus gisteren geopend en daarom willen we jullie in de komende dagen voorstellen aan de LHBTIQ+kandidaten op onze lijst. Wie de nieuwsbrief ontvangt, heeft ze al kunnen zien.

Nevin naar een hogere plek

Maar we beginnen met een advies om ervoor te zorgen dat Nevin Özütok hoger op de lijst komt.
In de afgelopen jaren heeft RozeLinks bijzonder prettig met Nevin samen gewerkt. Op inhoud zijn er door het werk van Nevin mooie stappen gemaakt voor LHBTIQ+rechten, met name de grondwetswijziging is daarvan een goed voorbeeld.

In de Kamer heeft Nevin heel recent nog een motie ingediend voor het behoud en een betere positie van Roze In Blauw. Samen met Nevin hebben we PrideWalks door het hele land gelopen, toen covid-19 nog niet had toegeslagen. Daarin hebben we vooral aandacht gevraagd voor de kwetsbare groep LHBTIQ-vluchtelingen.

Nevin maakt zich sterk voor veel verschillende kwetsbare groepen in onze samenleving en wij zouden heel graag zien dat ze daarmee in de komende termijn door kan in de Tweede Kamer.

Stem daarom Nevin omhoog op de lijst!