Al vier jaar geleden was het dat de staatscommissie onder leiding van Aleid Wolfsen voorstellen deed om het wettelijk mogelijk te maken dat er meer dan twee mensen als ouders van een kind gelden - situaties die in de praktijk steeds vaker voorkomen, maar die wettelijk geen grond hebben. Tijdens de vorming van de huidige regering bedongen de beide christelijke partijen dat er tijdens deze regeerperiode géén regeling voor meerouderschap zou komen. Niels van den Berge heeft vandaag een motie ingediend om het proces, zo tegen het einde van de regeerperiode van deze coalitie, in ieder geval weer een beetje op gang komt, zodat in een volgende regeerperiode snel knopen kunnen worden doorgehakt.