Op de voorste rij van links naar rechts: Dirk van Bergen (secretaris), Irene Kingma (penningmeester), Pieter Nijhof (voorzitter). Staand: Mireille Sampimon (digital media manager/vicevoorzitter), Seth Wezendonk (jongerenzaken en internationale zaken) en Rocco Piers (politieke en internationale zaken).