Rohrer wil in de derde persoon het liefst niet als "he" of "she" worden aangeduid, maar als "they", want de nieuwe bisschop weet nog niet hoe die zichzelf lichamelijk verder zal beschouwen: als mannelijk, als vrouwelijk of als iets anders.

Rohrer was niet alleen op religieus vlak actief; eerder was de nieuwe bisschop historicus, musicus en filmmaker. Megan Rohrer verwierf bovendien een eervolle vermelding als Onbezongen Held van Mededogen door Wijsheid in Actie.

Rev.Dr. Megan Rohrer noemt zichzelf "werk in uitvoering".