RozeLinks staat in contact met de Kamerfractie over de behandeling van dit bizarre verhaal, dat grote consequenties kan hebben voor Iraanse homo’s die in Nederland nog op een definitief besluit wachten. De ellende is dat er niet eens persoonlijke verhalen mogen worden gebruikt, want dat jaagt Verdonk in de gordijnen en dan is ze helemaal niet geneigd tot verlening van asiel. Voor ten minste één persoon zou uitwijzing leiden tot uitvoering van het doodvonnis dat al over hem is geveld – omdat hij homo is. RozeLinks tracht in samenwerking met Marijke Vos het ambtsbericht te ontkrachten en in ieder geval de positie van de betrokken mensen niet in gevaar te brengen