Met Sydney als 'gay capital' van de deelstaat New South Wales (NSW) zou je anders verwachten, maar qua wetgeving om discriminatie te bestrijden loopt NSW bepaald niet voorop. Binnen Australië is het zelfs de deelstaat met de slechtste bescherming van LHBTQI mensenrechten.

Verkiezingsbelofte

Maar daar komt verandering in. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de Labor partij onder andere een verbod op conversiepraktijken als Labor zou gaan regeren. En nu is het daar van gekomen. Op 22 maart stemde het Lagerhuis van NSW in met een wetsontwerp dat conversiepraktijken - inclusief zogeheten conversietherapieën - verbiedt. Het uiten van geloofsovertuigingen in prediking en het zoeken van geestelijke begeleiding door gebed blijven buiten het verbod vallen.

Trots

Ryan Park, de minister van Volksgezondheid, verklaarde trots te zijn om deel uit te maken van een regering die een eind maakt aan de zogeheten conversiepraktijken. "Ze hebben te lang ongelooflijk leed veroorzaakt voor veel te veel mensen in New South Wales."

En wanneer krijgt Nederland nou dat verbod?............