Bijna 1200 mensen deden mee aan de peiling van Movisie. 32 % van hen geeft aan extra problemen te ondervinden in deze tijd. Extra, omdat die samenhangen met hun seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie. Vaak is dat omdat hun hele sociale leven is geblokkeerd, maar zo'n 8 % van de deelnemenden meldt ook dat ze zich in een LHBTI-vijandige situatie hebben moeten begeven: om besmetting te vermijden en gezondheidsrisico's te verminderen, lopen ze nu méér risico's van mentaal en fysiek geweld. Dat is een situatie die ook blijkt uit het wereldwijde onderzoek van de onafhankelijke VN-expert.

Ook blijkt dat politie en boa's niet altijd even veel begrip hebben dat twee mannen of twee vrouwen in de openbare ruimte vlak naast elkaar zijn: het idee dat ze één huishouden kunnen vormen is niet voor elke agent of boa snel te begrijpen.

Schrijnend is dat het 82 % van de getroffenen niet lukt om adequate hulp te organiseren.

Verder lezen

In een infographic geeft Movisie de belangrijkste resultaten van het Nederlandse onderzoek weer.