Het Zweedse parlement stemde over een wetsontwerp, dat vooral de leeftijd waarop mensen hun geslacht (administratief zowel als medisch) mogen aanpassen, werd verlaagd van 18 naar 16 jaar. Onder de 18 jaar zou altijd nog de toestemming van de ouder of voogd en een medische beoordeling nodig blijven. Maar verder zou de 'psychiatrische keuring' achterwege kunnen blijven. 
 

Geen stoornis meer

Lange tijd hebben psychiaters zowel homoseksualiteit als transgender gesteldheid als psychiatrische ziektebeelden of stoornissen gezien. Ze waren opgenomen in de DSM, de internationaal erkende lijst van psychiatrische stoornissen. Maar homoseksualiteit verdween daaruit in 1987. Transgenders moeten langer wachten tot zij volledig normaal verklaard worden: de huidige DSM5 bevat nog steeds een classificatie genderdysforie, maar er wordt niet meer over transgender mensen gesproken alsof die een stoornis hebben. Met haar woorden wilde de woordvoerder van de Zweden-Democraten echter duidelijk suggereren dat het om een stoornis gaat.

Stemming

Het Zweedse kabinet had de steun nodig van de (linkse) oppositie, maar die kwam er ook. En zo werd, ondanks de weerstand van de rechtse partijen, het wetsontwerp toch wet. Per 1 juli 2025 gaat de wet van kracht,