Een kleine 2 % van alle mensen is intersekse: ze worden geboren met lichamelijke kenmerken die deels bij typische mannen, deels bij typische vrouwen horen. Vaak wordt dat als ongewenst beschouwd. Intersekse baby's worden dan geopereerd en aangepast aan een typisch jongens- of typisch meisjeslichaam. En daar ontstaan op latere leeftijd vaak problemen over. Al lang proberen intersekse-bewegingen daarom zulke 'geslachtscorrigerende' operaties op kinderen die er niet zelf om hebben gevraagd, te verbieden. Duitsland past daarom nu de wet aan.

Diagnose

Wanneer bij een baby in Duitsland voortaan de diagnose 'variatie op de geslachtsontwikkeling' wordt gesteld, zijn zulke medische ingrepen alleen maar mogelijk als het kind daar zélf behoefte aan heeft. Aanvankelijk was het de bedoeling daarbij een ondergrens aan de leeftijd zou gaan gelden, maar die grens is nu geschrapt. Straks toetst de kinderrechter of de wens van het intersekse kind vrijwillig en oprecht is.

Kritiek

Het wetsvoorstel is een stapje vooruit, maar kreeg ook zware kritiek, van zowel de intersekse beweging als vanuit enkele Bondsdagfracties. Want alle verboden hangen samen met die ene diagnose. Als artsen, misschien in samenspraak met ouders, een andere diagnose stellen, kunnen zij vrijuit opereren zonder in overtreding te zijn. Daarom stemden die Grünen, die Linke en de FDP (liberalen) blanko. 

En Nederland?

In Nederland zijn we nog niet zo ver. De Tweede Kamer heeft een onderzoek naar de situatie gevraagd en daarvan worden de resultaten eind 2021 verwacht. Ondertussen is in het Roze Stembusakkoord (VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SP, PvdD en 50plus) wel vastgelegd dat deze partijen op een verbod aansturen. Dat is meer dan twee derde van de Tweede Kamer. En dus......?