De religieuze leiders roepen allereerst regeringen op om een einde te maken aan de strafbaarheid van gelijkgeslachtelijke seksualiteit. Helaas bestaat die in zo'n 70 landen ter wereld; sommige van die landen hebben er zelfs de doodstaf op gezet. 

Excuses

Het is een opmerkelijk initiatief, waar leiders vanuit o.a. christelijke, joodse en islamitische godsdiensten zich aan hebben verbonden. De verklaring bevat ook uitgebreide excuses voor het leed dat LHBTI-mensen in de loop van eeuwen door religieuze praktijken is aangedaan. De ondertekenaars spreken hun diepe spijt uit van de onderdrukkende systemen die hieruit zijn ontstaan en die in onverdraagzaamheid, onrechtvaardigheid en geweld hebben geleid.

Ondertekenaars

Tot de ondertekenaars behoren de Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu, de eveneens Zuid-Afrikaanse imam Muhsin Hendricks, de Britse bisschop Paul Bayes, de voormalige Ierse president Mary McAleese en de Ierse opperrabbijn David Rosen Maar ook een aantal sikh, boeddhistische en hindoeïstische leiders heeft de oproep ondertekend, in totaal meer dan 370.