Zijn inbreng had hij niet alleen in de vergaderingen van RozeLinks, maar ook in de conferenties van de ILGA, tegenwoordig de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, waar hij RozeLinks vele jaren kon vertegenwoordigen, vaak met, maar soms ook zonder, partner Michiel. Een aantal keren zat hij ILGA-workshops en plenaire zittingen voor.

Psychiatrie

Binnen zijn werk, de psychiatrie, zette hij zich ook in voor kwaliteit. Enerzijds als verpleegkundige, als het ging om de kwaliteit van de zorg. Anderzijds als vakbondsman, als het ging om de kwaliteit van het werk in de zorg. Rond de eeuwwisseling, toen hij voorzitter was van de Ondernemingsraad van de Amsterdamse zorgkoepel Arkin, werd hij getroffen door een zware depressie. Tijdens het herstel daarvan kwam er een hart- en vervolgens een herseninfarct.

Medische problemen

Hoewel hij aanvankelijk nauwelijks kon praten en een verlamde rechterarm had, slaagde hij erin te revalideren, al kon hij niet meer werken. Eind 2020 kreeg hij slikproblemen en begon te vermageren; dat bleek in 2021 samen te hangen met tongkanker. Een bestralingsbehandeling leek aanvankelijk succesvol, maar de tumor kwam terug. Er was geen behandeling meer mogelijk.