Nee, dit gaat niet over Nederland. In ónze Tweede Kamer groeit juist de weerstand tegen zo'n vereenvoudiging van de procedure. Dit gaat over onze oosterburen, waar de Bondsdag met 374 tegen 251 stemmen besloot tot zo'n versimpeling.

 

Aantal landen groeit steeds meer

Daarmee voegt Duitsland zich bij landen als België, Luxemburg, Spanje, Portugal, Ierland, Denemarken, Argentinië en Uruguay. Terecht, want het volgt daarmee ook de aansporing van de VN-Mensenrechtenraad om de rechten van transgender mensen te waarborgen, inclusief het recht op erkenning van hun eigen geslacht, en om onevenredige blokkades bij die zelfbeschikking uit de weg te ruimen.