Protesten bij Stonewall Inn

De Stonewall Inn is een legendarische bar in New York. Het is de plek waar volgens veel mensen de moderne LHBTI+-beweging startte, toen de bezoekers van deze bar in juni 1969 het beu waren dat voor de zoveelste keer de politie handhandig binnenviel. Zogenaamd om te controleren of er illegale praktijken plaatsvonden, maar in feite om de bezoekers van de bar het leven zuur te maken. Voor het eerst in de geschiedenis begonnen de barbezoekers zich te verweren. Een paar nachten lang waren er 'rellen', tot de politie het opgaf en de bar en diens bezoekers met rust liet.

Dat was in 1969. Anno 2020 is de Stonewall Inn opnieuw de plek voor protest tegen recent (politie-)geweld.

Op 4 juni 2020 protesteerden duizenden mensen bij de Stonewall Inn tegen recent geweld, vooral transfoob geweld. Een van de slachtoffers van recent politiegeweld was Tony McDade, op 27 mei jl. dodelijk gewond door een politiekogel. Na de dood van George Floyd blijken veel agenten niet alleen racistisch, maar ook transfoob.

Het is een droeve speling van het lot dat de Stonewall Inn rellen - die leidden tot de internationale Pride-demonstraties - niet zozeer door witte homomannen als wel door zwarte en latina transgenders werden aangevoerd. Zij zijn in de LHBTI-geschiedenis echter vaak in de marge gedrukt. Maar juist zij waren en zijn nog steeds het mikpunt van politiegeweld. Of ze krijgen weinig bescherming tegen geweld door anderen.