Voor wie de vragen gemist heeft: die stonden hier.

En nu de antwoorden!

  1. Evelien Eshuis 
  2. De republikeinse senator Jesse Helms in de VS kreeg in 1994 een meerderheid van de senaat achter een motie waarin hij elke financiële bijdrage weigerde organisaties die zich direct of indirect met pedofilie bezighielden. De bedoeling van deze motie was waarschijnlijk om de ILGA uit de ECOSOC (de sociaal-economische raad van de VN) te gooien, waartoe zij juist in 1993 was toegelaten. Door de motie-Helms zou de VS de bijdrage aan de VN niet betalen zolang de ILGA een waarnemersstatus in de ECOSOC had. De VN ontnam daarop de ILGA de waarnemersstatus in ECOSOC. De ILGA, die overigens nooit voor pedofilie had gepleit, verscherpte hierna de lidmaatschapscriteria en zette drie organisaties die met pedofilie te maken hadden, uit de organisatie. Pas in 2011 werd de ILGA opnieuw toegelaten tot ECOSOC.
  3. Dat was minister Robert Regout van de Rooms-Katholieke StaatsPartij in 1911 (niet te verwarren met zijn broer Louis, die ook minister was). Pas zestig jaar later werd de ongelijke leeftijdsgrens voor heteroseksuele en homoseksuele handelingen geschrapt.
  4. Vera Squarcialupi, Italiaans Europarlementariër.
  5. Zuid-Afrika. Uiteraard het post-apartheids-Zuid-Afrika.
  6. Van de brandstichting in het Rijksdaggebouw in Berlijn. De Rijksdagbrand - op 27 februari 1933 was een keerpunt in de carrière van Hitler. Vanwege de brand kon hij noodwetgeving invoeren en een belangrijke stap nemen naar uitschakeling van het parlement en invoering van een persoonlijke dictatuur. Van der Lubbe werd ter dood veroordeeld, en pas in 2008 werd hij postuum in ere hersteld, omdat er veel tekenen op wijzen dat de nazi's zelf de brand hebben veroorzaakt en hem als zondebok hebben gebruikt.
  7. Servië kreeg in 2017 de openlijk lesbische premier, Ana Brnabić. Helaas betekent dat niet automatisch dat zij ook een voorvechtster van LHBTQI-rechten is. En België kreeg in 2020 de eerste openlijk transgender minister, de Groene Petra de Sutter.
  8. Artikel 21 bevat een non-discriminatieclausule die verder gaat dan via de EU Richtlijnen verboden is. Het Grondvest is goedgekeurd door de Europese Raad van regeringsleiders, door het Europese Parlement en door de Europese Commissie. Het zou vervolgens volledige rechtskracht krijgen als onderdeel van de Europese Grondwet, als die door alle lidstaten zou worden geratificeerd. Maar na de referenda in Frankrijk en Nederland ratificeerden die landen niet. Vervolgens was het idee dat het via een verdrag rechtskracht zou krijgen. Daarom werd het in het Verdrag van Lissabon opgenomen. Maar toenmalig EU-lid Verenigd Koninkrijk, en huidig EU-lid Polen hebben via een protocol laten vastleggen dat de zaken die geregeld worden in het Grondvest die verder gaan dan de nationale wetgeving, niet als basis voor een rechtszaak van een van hun burgers voor de nationale rechter gebracht mag worden. Een heel ingewikkeld verhaal dus, maar kunnen Poolse burgers dus niet voor alle inbreuk tegen artikel 21 naar de Poolse rechter stappen.
  9. Daar is geen datum voor te noemen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is namelijk een instelling die verbonden is aan de Raad van Europa. Dat is een andere organisatie dan de Europese Unie. Het Europees Hof van Justitie is verbonden aan de EU, en dáár heeft het Verenigd Koninkrijk zich uit teruggetrokken. Er zijn mensen in de Britse conservatieve partij die willen dat het VK zich ook terugtrekt uit de Raad van Europa, maar vooralsnog is dat geen concreet plan.
  10. Pijpelijntjes, van Jacob Israel de Haan, verschenen in 1904.