Want de Mediaraad van de Nationale Media- en Telecommunicatie-autoriteit tikte de zender op de vingers. De uitzendingen hadden plaatsgevonden overdag. En hoewel er geen bloot of iets dergelijks aan te pas was gekomen, zou zo'n uitzending pas na negen uur 's avonds vertoond mogen worden.

Geen bloot

In de uitzending reageerden gerenommeerde psychologen en sociologen op publieksuitingen over regenboogfamilies. Ze baseerden zich op het huidige wetenschappelijke inzicht dat het niet uitmaakt of een kind opgroeit in een gezin met twee vaders of moeders of in een gezin van verschillende sekse - als ze maar met liefde worden grootgebracht. Verder wezen de experts op het gevaar van discriminatie van kinderen uit regenboogfamilies.

Hongaarse wet

De Mediaraad oordeelde echter dat het uitzenden van dergelijke informatie overdag strijdig was met de wet, Volgens de raad was het verband leggen tussen homoseksuele of lesbische relaties met zorg voor kinderen een onderwerp dat kinderen zou kunnen verwarren, dat spanning en onzekerheden bij hen teweeg zou  kunnen brengen. Een onderwerp alleen geschikt voor stabielere geesten dan tere kinderzielen. Dus niet voor uitzendingen overdag.

Rechtszaken

Háttér en de commerciële zender stapten naar het kantongerecht van Budapest en kregen daar groot gelijk. Het gerecht oordeelde dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat het noemen van homoseksualiteit ook maar enig negatief effect op kinderen of kwetsbare adolescenten zou hebben, en dat informatievrijheid een belangrijk goed was. En hoewel de Mediaraad nog bij het Hof van Beroep in  Budapest probeerde zijn gelijk te krijgen, volgde die het oordeel van het kantongerecht. 

Tere kinderzieltjes moet je informéren, zodat ze meer van de wereld weten en minder teer worden.