"Sinds zes jaar ben ik wethouder in Gouda met een groene portefeuille: klimaat, water, bodem, groen, mobiliteit, participatie. Naast het werk in Gouda zet ik me in om de problematiek van bodemdaling te agenderen en ben ik woordvoerder namens VNG op het gebied van water en klimaatadaptatie. 

Als lesbische wethouder ben ik met mijn vrouw zichtbaar in de stad, zowel bij officiële gelegenheden als gewoon hand in hand op straat. Die zichtbaarheid is nog steeds nodig en belangrijk. In 2018 hebben we daarom een roze jaar in Gouda gevierd met als fantastisch hoogtepunt Roze Zaterdag. Om te laten zien dat we na dit roze jaar nog niet klaar zijn wappert bij het Goudse Huis van de Stad nog steeds iedere dag de regenboogvlag."