Afgestudeerd als kunstenaar aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht kwam Pepijn in 2006 namens GroenLinks in de gemeenteraad. "In die 14 jaar heb ik een stempel weten te drukken op de fractie én op de stad. Ik ben een zichtbaar raadslid, een echte volksvertegenwoordiger.

Door die lokale bekendheid heb ik een enorm netwerk opgebouwd en ben ik makkelijk benaderbaar voor mensen. Hun verhalen weet ik om te zetten in politieke actie. Als woordvoerder wonen, stedelijke ontwikkeling en erfgoed heb ik voor elkaar gekregen dat er meer sociale-huurwoningen zijn gebouwd, dat wijken verduurzaamd en vergroend werden en dat enkele markante gebouwen werden behouden. Daarnaast heb ik ook een aantal andere belangrijke zaken voor elkaar gekregen, zoals het Roze-Stembusakkoord. Ik heb ook het initiatief genomen voor het eerste permanente regenboogzebrapad ter wereld. Dat laatste werd in 2018 opgenomen in de collectie van het Centraal Museum van Utrecht.

De afgelopen jaren heb ik daarnaast de rol van plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad mogen vervullen. In die rol heb ik petities in ontvangst genomen, vele raadsvergaderingen (live en digitaal) geheel of gedeeltelijk voorgezeten, inclusief die over de programmabegroting en de herbenoeming en het afscheid van burgemeester van Zanen.

Naast mijn raadswerk heb ik met vrienden het queer DJ collectief Cruise Control opgericht. Samen organiseren we queer feesten in Utrecht (Acu, Ekko, TivoliVredenburg), Rotterdam (Worm), Den Bosch (Werkwarenhuis van Aken) en op festivals zoals Paaspop en Zwarte Cross.

Ik ben een uitgesproken, kleurrijke idealist maar heb de afgelopen jaren ook geleerd om pragmatisch te kunnen zijn - om juist zo dingen voor elkaar te krijgen.

En ik ben een activist. Voor de rechten van meerouderschap. Want samen met mijn vriend Ivo en een goede vriendin hebben we dochter Keet, die we in co-ouderschap opvoeden. Maar in Nederland kan een kind juridisch maar twee ouders hebben. En ondanks een prachtig advies van de Staatscommissie Herijking Ouderschap uit 2016 (!) om in de wet te regelen dat een kind maximaal vier ouders kan hebben is dit nog steeds niet geregeld. Keet heeft twee papa’s en één mama. En het wordt echt tijd dat dat wettelijk goed geregeld wordt. Niet alleen voor haar, natuurlijk; voor álle kinderen die opgroeien in een regenbooggezin."