"Mijn carrière in de politiek is begonnen toen ik als stadsdeelraadslid voor Amsterdam-Zuidoost het eerste LHBTIQ-beleid aldaar op mocht te zetten. Ik was toen niet helemaal uit de kast, maar ik wist toen al dat veel jongeren met dezelfde worsteling geen platform of stem hadden om hen te helpen. Ik moest me dus over mijn persoonlijke struggles heen zetten, want ik voelde me er verantwoordelijk voor. Geen enkele jongere zou hetzelfde moeten meemaken als ik, vond ik. Ik bedacht: wat had ik als jongetje van 12 willen horen en zien, zodat ik me vrij kon ontwikkelen. 

Om die reden heb ik twee jaar geleden in de gemeenteraad de motie ingediend om werk te maken van het Regenbooghuis. Dat is nu volop in ontwikkeling, samen met de mensen waar het om gaat. Zij hebben een regenbooghuis jarenlang bepleit, om uitvoering te geven aan het regenboogakkoord.

Emancipatie en vrijheid

De rode draad in mijn leven, werk en kandidaatstelling is emancipatie en vrijheid bevechten. Daarom werk ik met plezier bij COC Nederland voor het Respect2Love programma. Ik train, faciliteert en begeleid leiders uit onze LHBTIQ gemeenschap, zodat zij hun achterban meer kunnen helpen en versterken. 

Verder werk ik veel met vluchtelingen die een leven kennen van onderdrukking, haat en geweld vanwege hun geaardheid. Het is zo motiverend om te zien hoe krachtig en veerkrachtig zij zijn, ondanks die ervaringen. Ze namen het heft in eigen hand door te vluchten. Nu willen ze zich inzetten voor anderen. Dat vind ik het allermooiste van mijn werk.

Graag wil ik bijdragen aan de verantwoordelijkheid van GroenLinks om leiderschap te tonen, in tijden van polarisatie. Zodat iedereen profiteert van een samenleving die vrij is van ongelijkheid en institutioneel racisme."