ACCEPT, de belangrijkste Roemeense LHBTI-organisatie in Roemenië, verwelkomt het oordeel van het Constitutioneel Hof. 

Het oordeel van het Hof is "een belangrijke stap: het erkent dat gender en (impliciet) genderidentiteit bestáán in de Roemeense juridische en feitelijke realiteit. Die realiteit, nu erkend door het Hof, moet worden gerespecteerd in wetgevende en uitvoerende maatregelen - niet alleen in het onderwijs, maar ook in de gezondheidszorg, de openbare orde en andere openbare diensten waar transgenders het recht hebben om met hetzelfde respect en professionalisme te worden behandeld als elke andere burger wordt behandeld, rekening houdend met hun genderidentiteit. " beoogt Iustina Ionescu, mensenrechtenadvocate en lid van ACCEPT.

RozeLinks feliciteert ACCEPT!