De Oost-Duitse 'Referatleiter' van het kantoor van de premier schrijft: 

"Ik kan u mededelen dat van de kant de betrokken ministeries veelomvattende inspanningen ondernomen worden om de liberale wetgeving op het gebied van seksualiteit te behouden. In hoeverre er in de meerderheidsbesluiten rekening mee gehouden kan worden, zal uit de resultaten van de zeker niet makkelijke onderhandelingen over het vereningingsverdrag moeten blijken." 

Oftewel: we willen wel, maar we worden overdonderd door de West-Duitsers.

Pessimistisch

De West-Duitse dr. Wilhelm heeft heel wat meer woorden nodig om namens de 'Chef des Bundeskanzleramtes' te laten weten:

"Wat betreft uw eis om paragraaf 175 van het Wetboek van Strafrecht te schrappen [waarin homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld, red.] kan erop worden gewezen dat de strafbaarheid van homoseksuele handelingen tot de moeilijke problemen behoort die bij het scheppen van rechtseenheid in het toekomstige verenigde Duitsland bestaan." 

In de antwoordbrief veronderstelt hij dat de onderhandelingen wellicht niet slagen op dit punt. Dan zou het een taak voor de toekomstige wetgevers in het verenigd Duitsland worden om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Toch wordt in de verdere onderhandelingen besproken om in plaats van paragraaf 175 een bescherming voor jeugdigen in te voeren [tegen seksueel kontakt], aldus dr. Wilhelm.

Dus wellicht komt er nu een gelijke leeftijdgrens voor hetero- en homoseksueel kontakt, maar je weet niet hoe hoog die komt te liggen.