RozeLinks: aandacht voor asielzoekenden, meerouderschap

In een bijdrage voor het nieuwe programma van GroenLinks ligt opnieuw nadruk op verbetering van de opvang van LHBTQI* asielzoekenden en statushouders. Daarnaast dringt RozeLinks erop aan dat vaart gezet wordt in de wettelijke erkenning van meerouderschap.

Het zal geen verbazing wekken dat RozeLinks opnieuw aandacht vraagt voor de opvang van mensen die wegens vervolging op grond van hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit hun land hebben moeten ontvluchten. Hoewerl er verscheidene malen verbeteringen zijn toegezegd door de regering merkt RozeLinks nog steeds hoe schrijnend de praktijk is. En hoe nodig echte verbeteringen zijn. 

RozeLinks heeft daarnaast enkele andere punten aangedragen, waaronder een wettelijke regeling van het meerouderschap. Want in de praktijk zijn tegenwoordig vaker meer dan twee ouders actief in de opvoeding van een kind. De verschillen in wettelijke status tussen hun zorgt voor pijnlijke toestanden. Het advies van de staatscommissie onder leiding van Aleid Wolfsen is bij dit kabinet in de la beland; hoog tijd om er actief mee aan de slag te gaan, vindt RozeLinks.

Daarnaast heeft RozeLinks onder andere programmapunten aangedragen die betrekking hebben op transgenders en werk, 'hate crimes', onderwijs en zorg. Natuurlijk is dit het begin van de opstelling van het programma, dus de procedure wordt vervolgd!