glasscherven

RozeLinks over nieuw incident Amsterdam: scholen en uitgevers moeten aan de slag

Opnieuw was er geweld tegen homo's in Amsterdam. Het past in een patroon: eerder waren er aanvallen op homo's, op een transvrouw in de metro, ga maar door. De jongens die voor het geweld van vandaag zijn opgepakt waren net 14 en 15 jaar oud. 

RozeLinks vindt dat er veel meer aandacht moet komen voor seksuele en gender­diversiteit in het onderwijs. Voor sommige scholen lijkt het een verplicht nummer en niet een integraal onderdeel van de lessen.

Daarom zouden álle educatieve uitgevers verplicht moeten worden om diversiteit veel zichtbaarder te maken in hun lesmethodes, en aan te geven dat bijvoorbeeld homoseksualiteit niet een afwijking, maar één van de mogelijkheden van seksualiteit is. Dit soort onderwijs zou al op de basisscholen moeten beginnen.

Een aantal uitgevers vermijdt in het materiaal voor basisscholen homoseksualiteit – net als andere ‘gevoelige’ onderwerpen, zoals kermis, draken en tovenarij. Zo komen ze tegemoet aan de wensen van verhoudingsgewijs een kleine groep van conservatieve (basis)scholen, die daarmee bepalend is voor heel het onderwijs. RozeLinks vindt dat seksuele en burgerschapsvorming vroeger moeten starten. Op álle Nederlandse basisscholen. Vanaf groep 1. Ook zou moeten worden gecontroleerd of deze aanpak effectief genoeg is.