Het programmapunt zoals dat o.a. in het verkiezingsprogramma van GroenLinks staat, wordt breed onderschreven door de regenbooggroepen van de andere deelnemende partijen. Als die formatie ooit nog eens tot een nieuw kabinet leidt, is het logisch dat er eindelijk wetgeving voor komt.