Deze prijs is bedoeld voor mensen die zich inzetten voor LHBTQI’ers die hun eigen land hebben moeten ontvluchten vanwege hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie. Sandro, gefeliciteerd met deze - meer dan terechte - blijk van erkenning!