Omdat het bovendien een van de meest besloten landen ter wereld is, is de berichtgeving vanuit Turkmenistan niet altijd betrouwbaar, en is onderzoek door buitenlandse waarnemers lastig. Twee jaar geleden werd, ondanks alle moeilijkheden, onderzoek verricht naar de situatie van de LHBT mensenrechten in Turkmenistan. 

Regeringsvoornemen

In februari van dit jaar rondde het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN een rapportage af over de mensenrechtensituatie in het land (alleen beschikbaar in het Russich). Dat maakte - voor het eerst in de rapportages over Turkmenistan - gewag van LHBTI-rechten. Enigszins tot verbazing van waarnemers verklaarde de Turkmeense regering dat het de bedoeling was om in de komende tijd het verbod op man-mannelijkse seksualiteit te schrappen. "Eerst zien, dan geloven." was de reactie van Turkenistan-kenners. Kan de Nederlandse regering misschien wat nuttige tips geven?