Elk jaar schrijven tientallen studenten aan universiteiten of hogescholen een scriptie over een lhbtqi+-historisch onderwerp. Helaas verdwijnt veel van dit materiaal in de spreekwoordelijke lade. Dat is natuurlijk jammer. Om dit onderzoek zichtbaarder en toegankelijker te maken en om de studenten te belonen reikt IHLIA tweejaarlijks een scriptieprijs uit voor de beste lhbtqi+-historische scriptie.

Voorwaarden

De winnaar zal een bedrag van €750,- ontvangen en zal haar/zijn/hun scriptie kunnen bewerken tot een artikel dat gepubliceerd zal worden in het Tijdschrift Historica (mits positief beoordeeld door de redactie).
In aanmerking voor de prijs komen scripties die geschreven zijn aan een Nederlands of Vlaams instituut voor hoger onderwijs, universitair dan wel hbo, en die minimaal bekroond zijn met een 8 (NL) of 16 (BE) of meer. Zowel Engelstalige als Nederlandstalige scripties kunnen worden ingezonden. De scriptie is geschreven in de studiejaren 2019-2020 en/of 2020-2021 (tussen september 2019 en september 2021).
Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen op kwaliteit en originaliteit. De scripties moeten uiterlijk 30 november 2021 bij IHLIA binnen zijn.
 

Meer info

Klik hier de details van de voorwaarden en voor de mogelijkheid om de scriptie te uploaden.