Dat wil zeggen: als de beide Kamers van het parlement ook na de volgende verkiezingen nogmaals met overtuigende meerderheid met het wijzigingsvoorstel instemmen. Voor een wijziging van de Grondwet is immers een zorgvuldige procedure voorgeschreven. Toch is de verwachting dat die nieuwe stemronde waarschijnlijk ook wel positief zal aflopen.

Dank

Het is een belangrijk signaal, deze expliciete vermelding in de Grondwet. RozeLinks schreef er eerder over. We danken onze eigen Nevin Özütok, Vera Bergkamp (D66) en Kirsten van den Hul (PvdA) die veel werk verrichten om deze Grondwetwijziging mogelijk te maken.

Het is niet bekend of de uitbreiding van artikel 1 ook consequenties heeft voor de bank, die aan de buitenkant van het Binnenhof-complex is geplaatst en waarop de tekst van (de huidige versie van) artikel 1 van de Grondwet is te lezen. Misschien kan dat worden meegenomen in de verbouwingsplannen? 😄