"Maar dat wás toch al geregeld?", zullen oplettende nieuwsvolgers (v/x/m) zeggen. Want het Grondwettelijk Hof van Slovenië had op 9 juli van dit jaar bepaald dat een regel dat het huwelijk alleen voor man-vrouw-koppels openstond, discriminerend en ongrondwettelijk was. Sindsdien mochten gelijkgeslachtelijke paren trouwen.

Wettelijke basis

Alleen had het Hof óók bepaald dat de openstelling van het huwelijk voor gelijkgeslachtelijke paren helder in de wet moest worden vastgelegd, evenals hun recht op adoptie. En wel binnen een halfjaar. Daarom had de regering het wetsontwerp ingediend, dat dus in de Kamer een ruime meerderheid behaalde.

Conservatieven overruled

Een week later draaide de Nationale Raad, een soort Eerste Kamer, het besluit overigens terug. De Nationale Raad bestaat uit vertegenwoordigingen van allerlei lokale en beroepsgroepen Maar het parlementair systeem in Slovenië zit anders in elkaar dan in Nederland. Op 18 oktober herbevestigde de Nationale Assemblee het eerdere besluit en daarmee was het echt definitief. Daarmee is Sovenië het 18e land in Europa dat het huwelijk voor gelijkgeslachtelijke paren openstelt, en hget 31e in de wereld.