"Geslacht is geen kéuze!" roept een verontwaardigde stem in de radio-commercial. En er wordt gesuggereerd dat nieuwe Nederlandse wetgeving kinderen van twaalf jaar de mogelijkheid geeft om zich even stiekum, achter hun ouders' rug om, met een ander geslacht te laten registreren. 

Tendentieuze desinformatie, want het wetsontwerp  - dat parlementair nog moet worden afgerond - regelt dat bij kinderen onder de 16 jaar altijd de wettelijke vertegenwoordiging een verzoek moet indienen voor wijziging in het geslacht zoals dat in de geboorteakte wordt genoemd.

Het wetsontwerp was bedoeld ter versimpeling van procedures. Minder administratieve last, minder druk op het zorgstelsel. Het is vooral bedoeld om het voor transgender, intersekse, non-binaire mensen, makkelijker te maken om hun geregistreerde geslacht te laten wijzigen. Zonder allerlei medisch of psychologisch onderzoek. En ja, soms zijn mensen zich op jeugdige leeftijd er al van bewust dat het geslacht op hun geboorteakte niet is zoals ze zich voelen. En ja, het is mogelijk om een wijziging waar je achteraf niet blij mee bent, weer te veranderen. 

In Spanje kunnen ze het wel

Deze week heeft het Spaanse parlement een wet aangenomen die vrijwel identiek is aan het Nederlandse wetsontwerp. Het wetsontwerp van minister Montero was ook dáár niet onomstreden: 60 parlementariërs stemden tegen de wet, 91 onthielden zich van stemming en maar 191 stemden voor. Irene Montero vertegenwoordigt de partij Podemos, hetgeen zoiets als "Wij kunnen het!" betekent.

Overigens is Spanje niet het eerste land dat zo'n vergemakkelijking van verandering van geregistreerd geslacht invoert. Dat was Denemarken.

We moeten nog even wachten tot het Nederlandse parlement de behandeling afrondt...