Vanaf 1 december kan je stemmen wie jij op de kandidatenlijst voor de Tweede kamer van GroenLinks wil zien. Van 1 tot en met 13 december houdt GroenLinks een referendum onder haar leden. In dit referendum kunnen de leden hun voorkeursvolgorde van de kandidaten bepalen. RozeLinks steunt vier kandidaten.

Nevin Özütok

Nevin is zeer betrokken bij de strijd voor LHBTIQ+-emancipatie, niet alleen in Nederland maar bijvoorbeeld ook tijdens de Istanbul Pride in Turkije, waar ze met de delegatie van RozeLinks dit jaar een grote steun was aan de Turkse activisten. Ook op het moment dat activisten in haar nabijheid tijdens het voorlezen van een verklaring gearresteerd werden, bleef Nevin in haar rol als internationale waarnemer paraat. RozeLinks steunt de kandidatuur van Nevin voor een hoge plek op de kandidatenlijst van GroenLinks en hoopt haar in de Tweede kamer terug te zien!

Liesbeth van Tongeren   RozeLinks stelt de zichtbare inzet van Liesbeth van Tongeren voor LHBTIO+-emancipatie de afgelopen jaren zeer op prijs. Niet alleen voer ze meerdere malen mee op de RozeLinks/GroenLinks Amsterdam Canal parade boot, reikte ze in 2016 het RozeLieverdje uit in Amsterdam en was ze betrokken bij de ontmoetingen met Turkse LHBTIQ+-activisten die op uitnodiging van GroenLinks aanwezig waren bij de Europride 2016 in Amsterdam, ook in de kamer toonde ze haar inzet voor diverse LHBTIQ+-onderwerpen. RozeLinks steunt daarom de kandidatuur van Liesbeth van Tongeren voor een plek op de Tweede-Kamerlijst van GroenLinks en hoopt dat ze door kan gaan als lid van de Tweede Kamer. Tom van den Nieuwenhuijzen   RozeLinks steunt de kandidatuur van Tom van den Nieuwenhuizen op plek 19, wegens zijn inzet, zowel maatschappelijk als politiek, voor de LHBTIQ+-gemeenschap. Naar mening van RozeLinks is Tom een ervaren politicus die terecht door de kandidatencommissie is voorgedragen voor een hoge plek op de lijst. RozeLinks zou Tom graag in de Tweede Kamer zien. Sophie Schers   RozeLinks steunt de kandidatuur van Sophie Schers wegens haar inzet voor transgenderemancipatie en zichtbaarheid van transgenders. RozeLinks vindt het terecht dat Sophie op de voordracht van de kandidatencommissie voor de Tweede-Kamerlijst van GroenLinks staat.                   .