Een paar jaar terug was er niks aan de hand: allerlei gesprekken met deskundigen zouden geen onderdeel meer hoeven uit te maken van de procedure om de vermelding van iemands geslacht in de geboorteakte aan te passen. Versimpeling van de regelgeving. Maakt het makkelijker voor burgers. Niemand kan er bezwaar tegen maken. Maar toen rechts-chistelijke groepen een mediacampagne tegen het wetsontwerp lanceerden (met halve en kwart-waarheden) sloeg vooral binnen VVD-gelederen de stemming om. Vooral vanwege die twijfels is het wetsontwerp nu controversieel verklaard. Hopelijk zal steun aan het wetsvoorstel onderdeel worden van een nieuw regenboog-stembusakkoord en wordt het in de nieuwe Tweede Kamer snel goedgekeurd.
 

Ondertussen

RozeLinks, GroenLinks en bevriende partijen zitten niet stil. In een aantal gemeenten is besloten om, in afwachting van de wettelijke versimpeling, de kosten voor de procedure om tot een wijziging van de geslachtsvermelding te komen, te gaan vergoeden. De gemeente betaalt de kosten.

Recentelijk heeft Zwolle zich daarbij aangesloten.