Het verdrag kwam tot stand in de Raad van Europa, het Europese samenwerkingsverband van 47 landen waarin vooral mensenrechten centraal staan. De secretaris-generaal van de Raad van Europa, Marija Pejčinović Burić, toonde zich geschokt door het nieuws. "Het Verdrag van Istanbul wordt internationaal beschouwd als dé meetlat voor vrouwenrechten." Zij sprak van een "ernstige terugval"

Achtergrond

De Turkse regering spreekt tegen dat zij van plan is om vrouwen (weer) tot tweederangs burgers te maken. Volgens Erdoğan past het Verdrag niet bij de traditionele familiewaarden waarop de Turkse samenleving moet zijn gestoeld. Ook zou het LHBTIQ-rechten bevorderen, en dat is niet waar de Turkse regering aan wil.

Volgen er meer?

Eenzelfde discussie wordt op dit moment over het Verdrag van Istanbul gevoerd in het Poolse parlement. Ook de Poolse regering wil af van dit verdrag omdat het op veel te progressieve waarden is gebaseerd. Maar daar is het besluit nog niet gevallen. Helaas zou het besluit van de Turkse regering wel eens het laatste zetje voor de Poolse regering kunnen betekenen.