De Tussenvoorziening organiseert opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer en schuldhulpverlening, dagbesteding en activering voor mensen die aan de rand van de samenleving zijn komen te staan. De woonvoorzieningen van de Tussenvoorziening zijn een bekend fenomeen in Utrecht.

Huis uit gezet

Een aantal jongeren komt in de knel als hun familie negatief reageert op hun seksuele gerichtheid of hun genderidentiteit of -expressie. Sommigen worden de deur uit gezet, anderen voelen zich niet meer welkom thuis. Zij gaan zwerven. En speciaal in deze tijden van corona is dat een riskante aangelegenheid. Movisie en Feantsa deden onderzoek naar deze groep. Yvonne van Baardwijk, woordvoerder van De Tussenvoorziening, noemt deze mensen "driedubbel kwetsbaar". 

Niet tussen anderen

Veel van deze kwetsbare jongeren voelen zich niet op hun gemak bij de voorzieningen die De Tussenvoorziening voor dak- en thuislozen runt. In een gezelschap van alcoholici, drugsgebruikers en mensen met een psychiatrische aandoening is het niet goed bijkomen van de afwijzende reacties van je familie. Reden voor De Tussenvoorziening om, in samenwerking met de gemeente Utrecht, een speciale opvangplek te organiseren. In verband met de veiligheid wordt niet bekendgemaakt waar deze zich bevindt.

Nieuw netwerk

Naast deze opvanglocatie organiseert De Tussenvoorziening ook 'regenboogmaatjes': mensen die de jongeren helpen om een nieuw, positief ingesteld, netwerk op te bouwen en te werken aan hun toekomst. Want de opvang is uiteraard slechts als tijdelijk bedoeld.