Op 30 januari 2014 werd een bespreking gehouden van hoe het verder moet met die rechten. Want terwijl de de commissievoorzitter Barroso verschillende keren had beloofd aan het parlement dat hij meer werk zou maken van LGBTI-beleid, was er weinig tot geen voortgang geboekt. Het parlement had  vanaf 2011 bij Barroso gezeurd dat er toch echt iets moest gebeuren. Nu kwam de Groene fractie met een voorstel voor een 'roadmap' - de wegen die de volgende Commissie zou moeten volgen om nou eindelijk eens verder te komen met dat beleid.

Behalve dat het concept-voorstel van de Groene fractie ()en met name van Ulrike Lunacek en Marije Cornelissen) voor commentaar openstond, was het ook een goede gelegenheid om te horen waar in verschillende landen knelpunten liggen. Uiteraard is het de bedoeling dat de 'roadmap' daarop aansluit, maar het is ook mogelijk om bilateraal te kijken naar samenwerkingsverbanden die problemen helpen op te lossen.

Op de dag van de bespreking was nog niet duidelijk in hoeverre de concept-teksten de steun van de meerderheid van de europarlementariërs zouden krijgen. Er was juist een heftige tegenlobby van conservatieve kant gelanceerd om "de plannen van Ulrike Lunacek" te blokkeren. Kort na de Brusselse bespreking met dfe LGBTI-groepen bleek die tege nlobby niet effectief genoeg: het parlement aanvaardde de plannen voor de roadmap. Daardoor ligt er voor de volgende commissie een duidelijke opdracht hoe het LGBTI-beleid verder zou moeten onwtikkeld. Hulde aan de Europese Groene fractie, en speciaal aan Ulrike Lunacek.