Utrechtse wethouder tekent Intersekseverklaring

Veel mensen kennen maar twee categorieën geslacht: man of vrouw. Maar de natuur zit anders in elkaar. Er zijn fiks wat personen die de lichamelijke kenmerken van beide ‘prototypen’ hebben: intersekse-mensen. De meesten vallen niet onmiddellijk op. Maar zij ondervinden wél nadelen en discriminatie vanwege hun intersekse-situatie. De gemeente Utrecht wil daar wat tegen doen, GroenLinks-wethouder Linda Voortman voorop.

Met de ondertekening van de Intersekseverklaring op maandag 22 juni is Utrecht de eerste gemeente die zich gaat inzetten voor inclusief denken en werken voor deze groep. Naar schatting 4000 inwoners van de gemeente hebben intersekse-kenmerken.

De Intersekseverklaring is een initiatief van de gemeente samen met de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID. Op grond van de verklaring gaat de gemeente zich inzetten voor de zichtbaarheid van seksediversiteit. Ook wordt aan bewustmakings- en opleidingsprogramma’s gewerkt.

Utrecht wil een inclusieve stad zijn, waar iedereen zichzelf kan zijn. “Met deze ondertekening en acties komen we weer een stap dichterbij een Utrecht waar dit voor iederéén geldt”, aldus Linda Voortman.