In de reactie valt allereerst op, dat de ETUC aan de aandachtsgroep non-binaire personen toevoegt. Tot dusverre werd deze categorie mensen niet expliciet genoemd in het Europese beleid. Ook is opmerkelijk dat de ETUC zich in haar reactie niet beperkt tot thema's als arbeidsmarkt, werk en inkomen, maar bredere verbanden aangeeft. Het ETUC-document signaleert dat in een aantal EU-lidstaten de strijd tegen discriminatie en vóór seksuele en genderdiversiteit lijkt te stagneren en dat in enkele zelfs tegengestelde beleidsontwikkelingen zijn: de Strategienota komt daarom geen dag te vroeg. De Europese vakbeweging dringt er bij de Commissie op aan dat nu eindelijk de zogeheten Horizontale Richtlijn tot stand moet komen: daarmee moet het anti-discriminatiebeleid voor de verschillende discriminatiegronden gelijkgetrokken worden. 

Volledig

Lees de volledige reactienota van de ETUC verder hier (in het Engels).