Op aandringen van het Europees Parlement - waarbij onze Kim van Sparrentak ook een aanjagende rol speelde - stelde de Europese Commissie een voorstel voor een nieuwe Richtlijn op, om gendergerelateerd geweld te bestrijden. Gepresenteerd - het was geen toeval - op Internationale Vrouwendag 8 maart 2022.

Die Richtlijn zou over allerlei vormen van geweld en aantasting van het lichaam moeten gaan: ook over genitale verminking bijvoorbeeld. De Richtlijn zou één definitie geven van verkrachting: seks zonder toestemming. De EU-Richtlijn zou een minimum-aanpak van gendergerelateerd geweld voor elk land vastleggen

Twee monden?

Een paar landen zien dat niet zitten. Naast Frankrijk en Duitsland is dat opmerkelijk genoeg ook Nederland. Dat wil zeggen: Dilan Yeşilgöz-Zegerius, die naast VVD-leider en tot voor kort belangrijke overlegpartner bij formatiebesprekingen ook nog Minister van Justitie en Veiligheid is. Zij vindt dat uitsluitend de nationale wetgevers maar moeten bepalen wat ongeoorloofd seksueel of gewelddadig gedrag is. Volgens haar opstelling blijft het mogelijk dat wat in het ene EU-land over de schreef is, in het andere land nog net geoorloofd is. 

Tezelfdertijd stuurt de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf op 6 februari 2024 een brief naar de Tweede Kamer met een verslag van de verslag van de vergadering van de informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO-Raad) in Pamplona. Daarin stelt hij: 

"Naast Ministers van Gelijkheid uit EU-lidstaten en andere Europese landen waren er ook vertegenwoordigers van relevante EU-instellingen en organisaties aanwezig. Er vonden twee gedachtenuitwisselingen plaats. De eerste betrof het bevorderen van gegevensverzameling over verschillende vormen van geweld tegen vrouwen en het waarborgen van gespecialiseerde ondersteunende diensten volgens internationale normen. In de tweede uitwisseling is er ingegaan op uitdagingen en voorstellen met betrekking tot opkomende vormen van geweld tegen vrouwen. Nederland sprak conform de geannoteerde agenda uit dat gendergerelateerd geweld krachtig moet worden bestreden."

Eén (demissionair) kabinet, twee monden?