Een feit is dat de nieuwe Vlaamse regering uit UNIA wil stappen. Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum, kreeg de laatste tijd steeds meer kritiek vanuit Vlaams-nationalistische kringen. Het zou te links, te activistisch zijn.

De nieuwe Vlaamse regering, waarin die nationalisten een belangrijke stem hebben, wil daarom uit UNIA stappen en een eigen Vlaams anti-discriminatiebureau opzetten. Dat heeft ze bij haar aantreden duidelijk gemaakt.

Het contract met UNIA kan echter niet onmiddellijk worden opgezegd. Er zijn driejaarlijkse budgetcycli afgesproken en opzegtermijnen. Pas op 15 maart 2023 kan Vlaanderen daadwerkelijk uit Unia stappen.

Op dit moment draagt Vlaanderen 10 % bij aan de financiering van Unia. Te vrezen is dat de Vlaamse regering niet veel meer geld zal willen uitgeven voor het optuigen van een geheel nieuw, eigen, Vlaams, anti-discriminatie-orgaan. En dat heeft vermoedelijk zijn weerslag op de kwaliteit. De slachtoffers van discriminatie in Vlaanderen kunnen zich maar beter nog snel melden bij Unia....