Ten eerste kwam de Noorse regering met een verklaring in de VN die er geen twijfel aan liet bestaan dat holebitra-rechten ook mensenrechten zijn.

Rosanna Flamer-Caldera, de vrouwelijke secretaris-generaal van de ILGA (foto), onderstreepte dat naast een aantal andere landen – waaronder Nederland – meer dan 460 non-gouvernementele organisaties uit bijna zeventig landen de Verklaring steunden. Schendingen van mensenrechten van holebitra’s staan hiermee werkelijk op de VN-agenda. Dat werd ook enkele dagen later bevestigd, toen de Economisch-Sociale Raad van de VN (EcoSoc) zich boog over de toekenning van de zogeheten consultatieve status aan non-gouvernementele organisaties. ILGA Europa, en twee andere holebitra-organisaties, kregen die status. Het gaat om de Deense Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) en het Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD).

Belangrijke stappen, omdat het daarmee mogelijk wordt om binnen de VN het ILGA-geluid te laten horen zonder inschakeling van ‘bevriende organisaties’. Het feit dat nu drie organisaties binnen de VN consultatieve status hebben is gelijk ook een garantie dat het minder makkelijk is om de status te ontnemen. Want dat gebeurde toen rond 1990 de ILGA consultatieve status kreeg: nadat rechts-conservatieve krachten in de Verenigde Staten een hetze tegen de ILGA inzetten en de betaling van het VN-lidmaatschap door de VS wisten te blokkeren, werd de status aan de ILGA ontnomen. Het ziet ernaar uit dat er nu minder risico is. RozeLinks feliciteert ILGA, LBL en LSVD!