De Amerikaanse voedsel- en medicijnenautoriteit FDA heeft daarom tijdelijk het beleid gewijzigd. Tot voor kort werden homo- en biseksuele mannen alleen maar als donor geaccepteerd als ze een jaar lang geen seks hadden gehad met een andere man. Vanwege het bloedtekort schakelde de FDA opeens naar een minimumtermijn van drie maanden.

Twee Democratische parlementariërs vonden dat bepaald niet logisch. En daar hebben ze gelijk in. Zij willen dat voortaan bij potentiële bloeddonoren wordt gekeken naar de individuele situatie en risicogedrag, in plaats van naar een groepseigenschap. Daarvoor hebben ze een wetsontwerp ingediend.

Of dat in het politiek tot het bot verdeelde land ook werkelijk tot wetgeving leidt,is nog maar de vraag. Maar misschien zijn onderdelen van hun voorstel bruikbaar in andere landen. In Nederland?