Allereerst willen we graag dat Nevin Özütok terugkeert in de Kamer. Zij is in de afgelopen jaren - zonder andere GroenLinks-Kamerleden te diskwalificeren - een belangrijke bondgenoot voor RozeLinks geweest, en dat willen we graag zo houden. Zij staat op plek 17 op de GroenLinks-lijst. De 17e is een belangrijke plek/dag!

Overige regenboogkandidaten

Daarnaast presenteren we ook graag opnieuw de (andere) regenboogkandidaten:

En andere partijen?

Mocht je twijfelen of je een andere partij je steun wil geven op grond van het LHBTIQ-beleid, dan kun je Rainbowvote.nu gebruiken.
En niet onbelangrijk: een aantal partijen heeft, na de eerdere verkiezingsdebatten, nu ook echt het roze stembusakkoord getekend!