referendum

Zwitsers steunen anti-discriminatieverbod

Op 9 februari konden de Zwisters kiezen: de bescherming tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid handhaven? Of die wet uit 2018 schrappen?

Een van de posters in de campagne tegen het nieuwe discriminatieverbod toonde een vrouw wier mond met twee pleisters was dichtgeplakt. Want volgens de aanvragers van het referendum zou het nieuwe discriminatieverbod een beperking op het recht van vrije meningsuiting zijn. Zou het een inbreuk op de gewetensvrijheid zijn, en een onredelijke inbreuk op handelsvrijheid.

Toch stemden de Zwitsers in meerderheid vóór handhaving van het verbod.

Nadat de wet was ingevoerd, startte een conservatieve en populistische lobby een campagne ertégen en behaalde genoeg aanhang om een referendum uit te roepen.

De opkomst bij de stemming op 9 februari 2020 was landelijk gezien zo'n 40 procent. Het kanton Schaffhausen was een uitschieter: daar kwam ruim 63 % van de kiesgerechtigden een stem uitbrengen. En met landelijk ruim 63 % van de uitgebrachte stemmen vóór de nieuwe wet is de aanval van het conservatieve volksdeel in Zwitserland afgeslagen. Positieve uitschieters waren de kantons Genève en Bâle, waar meer dan 70 % van de stemmers voor de nieuwe antidscirminatiewetgeving waren.

In de discussie speelde ook een belangrijke rol dat zo'n discriminatieverbod binnen de Europese Unie (waar Zwitserland buiten staat) al lang is ingevoerd. Bovendien hadden zowel de Raad van Europa als de Verenigde Naties Zwitserland verzocht om discriminatie wegens seksuele gerichtheid strafbaar te maken.

Ondanks de uitslag staat binnen de LHBTI-beweging in Zwitserland niet iedereen te juichen. Een kleine groep is "tégen bijzondere rechten" en meent dat het discriminatieverbod juist kan bijdragen aan (verdere) stigmatisering en uitsluiting.