De totstandkoming van deze nieuwe wetgeving kost enige moeite. Het waren de Groen-Liberalen die de belangrijkste trekker waren van het initiatief; zij begonnen met hun inspanning in 2013.

De nieuwe wetgeving betekent dat vrouwenparen niet langer de toegang tot sper­ma­ban­ken wordt ontzegd. Bovendien zal volgens de nieuwe wetsregels de echtgenote van de moeder meestal auto­ma­tisch worden erkend als tweede moeder. Tot nu toe was daarvoor een adoptieprocedure nodig. Maar de erkenning van de tweede moeder gaat alleen gelden als vrouwenparen een erkende Zwitserse zaadbank gebruiken.

En helaas: zelfs na zeven jaar is deze nieuwe wetgeving nog niet afgerond. De tekst moet weer terug naar de Nationale Raad, waar de definitieve tekst wordt vastgesteld. Er dan kan er nog een referendum over worden uitgeroepen. Als dat zou gebeuren, dan is er niet met veel tegenstand te rekenen: volgens recente peilingen zou zo’n 80 % van de Zwitsers voor openstelling van het huwelijk zijn.